آسمان مجازی

سقف کاذب یا آسمان نما قطعه ای کوچک از طبیعت زیبا را به شما درمنزل و محل کار ارمغان می دهد .

باغستان

باغستان (با نام قدیمی باغسبان) نام منطقه ای در شمال غرب شهر کرج است

انواع کابینت

کابینت ها عموما عناصری هستند که برای دکوراسیون آشپزخونه امری مهم وضروری بوده

مجتمع خاتم الاوصیا (آپادانا) اندیشه

درزمینی به مساحت 26000 متر مربع در قالب 432واحد بنا شده است .

چگونه میتوان سقف خانه را بلندتر نشان داد؟

سقف های کوتاه خانه خود روچگونه بلندترنشان دهیم؟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24