پارکینگ طبقاتی یا مکانیزه

پارکینگ یا توقفگاه محلی است که خودرو در طی زمان که از آن استفاده نمی شود در آنجا نگهداری می شود

معرفی مصالح ساختمانی

امروزه نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان ومسکن افزایش یافته به این جهت خرید آسان و باکیفیت مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت شده .

محوطه سازی

محوطه سازی یا لنداسکیپ در بیانی ساده استفاده از المان‌های مناسب و چیدمان هوشمندانه آن‌ها در کنار یکدیگر بوده که باعث بهتر نشان دادن فضا خواهد شد. با توجه به این که صنعت ساخت و ساز رو به مدرنیته شدن است و معماران سعی در اجرای طراحی‌های متفاوت دارند، محوطه سازی نیز به طور چشمگیری در حال پیشرفت است.

انواع کابینت

کابینت آشپزخانه یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین عناصردرآشپزخانه ی هر خانه ای به شمار  می رود این عنصرعلاوه برکاربردی که دارد محوری ترین نقش را در شکل گیری دکوراسیون و چیدمان داخلی آشپزخانه و فرم دهی آن ایفا می کند.

انواع ماسکها

بهترین ماسک بهداشتی وسیله‌ای خواهد بود که از عبور قطرات تنفسی درشت آلوده به ویروس جلوگیری کرده و در عین حال، جلوی عبور ذرات بسیار ریز آئروسل را هم بگیرد؛ قطرات درشت مهم‌ترین عامل انتقال بیماری کرونا در بین افراد بوده و آن‌ها از طریق عطسه یا سرفه افراد آلوده در هوا منتشر می‌شوند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24