آپارتمان 62 متری

اندیشه، فاز یک
62 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
620,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 54 متری

اندیشه، فاز یک
54 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
648,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 66 متری

اندیشه، فاز یک
66 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
693,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 67 متری

اندیشه، فاز یک
67 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
703,500,000 میلیون تومان

آپارتمان 81 متری

اندیشه، فاز یک
81 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
972,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 49 متری

اندیشه، فاز یک
49 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
552,700,000 میلیون تومان
1 2 3 4 5 ...