آپارتمان 57 متری

اندیشه، فاز یک
57 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
655,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 45 متری

اندیشه، فاز یک
45 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
607,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 49 متری

اندیشه، فاز یک
49 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
710,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 50 متری

اندیشه، فاز یک
50 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
650,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 46 متری

اندیشه، فاز یک
46 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
495,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 72 متری

اندیشه، فاز یک
72 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
626,000,000 میلیون تومان
1 2 3 4 5 ...