آپارتمان 131 متری

اندیشه، فاز3
131 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
1,532,700,000 میلیارد تومان

آپارتمان 55 متری

اندیشه، فاز1
55 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
660,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 52 متری

اندیشه، فاز1
52 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
500,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 74 متری

اندیشه، فاز1
74 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
458,800,000 میلیون تومان

آپارتمان 51 متری

اندیشه، فاز1
51 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
520,200,000 میلیون تومان

آپارتمان 65 متری

اندیشه، فاز1
65 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
461,500,000 میلیون تومان
1 2 3 4 5 ...