آپارتمان 47 متری

اندیشه، فاز1
47 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
493,500,000 میلیون تومان

آپارتمان 46 متری

اندیشه، فاز1
46 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
483,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 47 متری

اندیشه، فاز1
47 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
385,400,000 میلیون تومان

آپارتمان 70 متری

اندیشه، فاز1
70 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
637,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 78 متری

اندیشه، فاز1
78 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
850,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 44 متری

اندیشه، فاز1
44 متر مربع 1 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
440,000,000 میلیون تومان
1 2 3 4 5 ...