آپارتمان 70 متری

اندیشه، فاز1
70 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
665,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 84 متری

اندیشه، فاز1
84 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
670,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 65 متری

اندیشه، فاز1
65 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
553 میلیون تومان

آپارتمان 50 متری

اندیشه، فاز1
50 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
560,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 59 متری

اندیشه، فاز1
59 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
472,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 104 متری

اندیشه، فاز3
104 متر مربع 2 خوابه پارکینگ ایرانی
980,000,000 میلیون تومان
... 3 4 5 6 7 ...