آپارتمان 64 متری

اندیشه، فاز1
64 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
864,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 51 متری

اندیشه، فاز1
51 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
595,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 54 متری

اندیشه، فاز1
54 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
534,600,000 میلیون تومان

آپارتمان 115 متری

اندیشه، فاز4
115 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
900,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 42 متری

اندیشه، فاز1
42 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
215,000,000 میلیون تومان

آپارتمان 73 متری

اندیشه، فاز1
73 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
650,000,000 میلیون تومان
... 4 5 6 7 8 ...