ویژه آپارتمان 58 متری

اندیشه، فاز3
58 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
464,000,000 میلیون تومان

ویژه آپارتمان 107 متری

اندیشه، فاز 3
107 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
780,000,000 میلیون تومان

ویژه آپارتمان 400 متری

شهریار، قجراباد
400 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ -
480,000,000 میلیون تومان

ویژه زمین و باغ و باغچه 500 متری

شهریار، بکه
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
475,000,000 میلیون تومان

ویژه زمین و باغ و باغچه 500 متری

شهریار ، بکه
500 متر مربع 0 خوابه بدون پارکینگ 0
450,000,000 میلیون تومان
1