ویژه آپارتمان 45 متری

اندیشه، فاز1
45 متر مربع 1 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
395,000,000 میلیون تومان

ویژه آپارتمان 75 متری

اندیشه، فاز یک
75 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
5,625,000,000 میلیارد تومان

ویژه آپارتمان 106 متری

اندیشه، فاز 4
106 متر مربع 2 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
650,000,000 میلیون تومان

ویژه آپارتمان 75 متری

اندیشه، فاز یک
75 متر مربع 2 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
525,000,000 میلیون تومان

ویژه آپارتمان 52 متری

اندیشه، فاز یک اندیشه فاز یک 10غربی پلاک 51 بلوک پشت رو به حیاط
52 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
42,120,000,000 میلیارد تومان

ویژه آپارتمان 45 متری

اندیشه، فاز یک
45 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
400,000,000 میلیون تومان
1 2 3 4 5 ...