فروخته شد آپارتمان 54 متری

اندیشه، فاز یک
54 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
475,200,000 میلیون تومان

فروخته شد آپارتمان 1 متری

اندیشه، فاز1
1 متر مربع 1 خوابه پارکینگ ایرانی
356,000,000 میلیون تومان

فروخته شد آپارتمان 53 متری

اندیشه، فاز1
53 متر مربع 1 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
460,000,000 میلیون تومان
1