ویلایی 190 متری

اندیشه، فاز چهار
190 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
2,700,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 210 متری

اندیشه، فازچهار
210 متر مربع 4 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
7,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 220 متری

اندیشه، فاز1
220 متر مربع 3 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
6,000,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 250 متری

اندیشه، فاز3
250 متر مربع 4 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
2,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 120 متری

اندیشه، فاز3
120 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
2,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 730 متری

فردیس، خوشنام
730 متر مربع 3 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
2,700,000,000 میلیارد تومان
1 2 3