ویلایی 250 متری

اندیشه، فاز3
250 متر مربع 4 خوابه بدون پارکینگ ایرانی
2,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 120 متری

اندیشه، فاز3
120 متر مربع 2 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
2,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 730 متری

فردیس، خوشنام
730 متر مربع 3 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی و فرنگی
2,700,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 190 متری

اندیشه، فاز4
190 متر مربع 4 خوابه پارکینگ ایرانی
3,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 210 متری

اندیشه، فاز1
210 متر مربع 4 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
2,500,000,000 میلیارد تومان

ویلایی 209 متری

اندیشه، فاز4
209 متر مربع 3 خوابه پارکینگ و انباری ایرانی
4,200,000,000 میلیارد تومان
1 2 3